Molde og Romsdal Havn IKS
- et samarbeid mellom Romsdalskommunene

  • Aukra
  • Hustadvika
  • Molde
  • Rauma
  • Vestnes

Molde og Romsdal Havn IKS ble etablert 1. januar 2006. Målet er å bidra til å styrke regionens næringsliv ved å legge til rette for en sikrere og mer effektiv sjøtrafikk innen cruise, gods, fiskeri og olje.

Våre satsningsområder omfatter:

  • Gods
  • Persontransport
  • Fiskeri
  • Eiendom

Alle offentlige kaier og terminaler inngår i det interkommunale samarbeidet. Et utvalg av de større kaiene er godkjent etter internasjonale sikkerhetsbestemmelser, ISPS regelverket. 24 timers vaktberedskap bidrar til sikker og effektiv drift av havnen.

Molde og Romsdal Havn IKS er organisert med havnerådet som øverste organ, og et havnestyre.