Vi kan bistå med

  • Bestilling av tjenester som søppelcontainere, los, taubåtassistanse, osv.
  • Fortøyningsbistand
  • Utleie av arbeidskraft

Utleie av materiell med fører

  • Havnebåt
  • Lastebil/kranbil
  • Varebil
  • Hjullaster

Båt til søppelhåndtering

MRH har båt som kan stilles til disposisjon for organisasjoner, lag, foreninger, personer, som gjennomfører idealistiske aksjoner for opprydding av søppel i strandsonen.

Til orientering er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) en del av aksjonen Hold Midt Norge Rent, hvor målet er å rydde strandlinjen. RIR dekker kommunene Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset. De deler ut gratis søppelsekker og kan hente søppelet kostnadsfritt etter avtale (www.holdmidtnorgerent.no).