Kommunalt valgte representanter til Havnerådet

Kommune

Representanter

Vararepresentanter

Aukra


Odd Jørgen Nilsen

Ingunn Hjelmås

Hustadvika


Tove Henøen (nestleder)

Tom Grunde Malme

Hustadvika


Steinar Dale

Torleif Langnes

Molde


Torgeir Dahl (leder)

Rolf Jonas Hurlen

Molde


Odd Helge Gangstad

Randi Gunnerød

Molde


Mette Lassen Buchholz

Bjørn Jacobsen

Rauma


Geir Klepaker

Øyvind Hovde

Vestnes


Geir Inge Lien

Dagfinn Wiik


Styret og havneråd i Molde og Romsdal Havn IKS har vedtatt at havnerådsmøter og styremøter, med saksdokumenter og protokoller, som hovedregel skal være åpne.