Molde og Romsdal Havn tilbyr godstransport over flere offentlige kaier. I tillegg finnes en rekke større og mindre bedrifter med egne kaier. Havnen er blant Norges største målt i volum, og kan håndtere alle typer last som bulk, stykkgods og containere.

Havnen har ukentlige anløp og seilinger mellom Romsdal og Europa. Her opererer en rekke ulike rederier og skip som dekker hele Norskekysten, Norden, Baltikum, Storbritannia og Kontinentet - med tilknytning til oversjøiske linjer.