Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre oss? Ta kontakt med office@molde-romsdalhavn.no