Havneinspektørene har oversikt over det som til enhver tid foregår på havna. Havnevakta har ansvar for anvisning av kaiplass ved de offentlige kaiene og registrering av fartøyer ved de private kaiene.

Havnevakta kan også være behjelpelig med strømtilkobling og leveranse av ferskvann, og formidler oppdrag som fortøyning, taubåter, avfallscontainere, mottak av oljeavfall/spillolje og levering av bunkers.