Molde og Romsdal Havn disponerer og eier næringseiendommer som leies ut til markedspris. Størstedelen av leietakerne er logistikkselskaper, men noen leieobjekter er utleid til annen næringsvirksomhet. Havneselskapet disponerer blant annet lager, terminaler, kontorer, butikklokaler, utearealer og parkeringsplasser. Eiendomsforvaltning er viktig for havneselskapet, og dette forretningsområde videreutvikles i samarbeid med leietakerne. Overskudd fra denne virksomheten kan investeres i havnerelatert virksomhet.