Havnestyret

Havnestyret i Molde og Romsdal Havn IKS 2016 – 2019

Faste representanter

Personlige varamedlemmer

Styreleder Ottar Johan Aare, Vestnes

Sissel Løvoll Suoranta

Nestleder Steinar Halstensen, Molde

Janne Huse

Styremedlem Ragna Brenne Bjerkeset, Fræna

Halvard Brekken

Styremedlem Audhild Mork, Aukra

Rune Hukkelberg

Styremedlem Kathrin Gangstad, Midsund

Olav Sjøvik

Styremedlem Jan Erik Nerland, Nesset

Toril Melheim Strand

Styremedlem Arne Hop, Rauma

Marit Nauste

Styret og havneråd i Molde og Romsdal Havn IKS har vedtatt at havnerådsmøter og styremøter, med saksdokumenter og protokoller, som hovedregel skal være åpne.