Årlig beløp avsatt for tildeling er mellom kr 25 000,- og kr 100 000,-. Tilskudd blir begrenset av beløpet som er avsatt i inneværende år, samt antall søkere.

Tilskuddet skal ikke overstige 50% av investeringene i gjesteplassene. Det bør være minimum to gjesteplasser som skal merkes med skilt som angir at det er gjesteplasser.

Søknad sendes MRH og tilskudd bekjentgjøres innen 1. juni hvert år.