Fiskerinæringen er svært viktig, og vil være viktig også i fremtiden. Molde og Romsdal Havn disponerer og eier mange fiskeri-/allmenningskaier. Havneselskapet bidrar i arbeidet med å tilby fiskerinæringen gode havneforhold. I samarbeid med næringen skal tilbudene videreutvikles. 

For full oversikt over være kaier, gå til Havner/kaier.