EPI benyttes for alle cruiseanløp, og påvirker kaivederlaget. 

Cruiseskip skal senest 72 timer etter avgang rapportere data fra anløpet (web-basert skjema). Informasjonen blir rapportert inn i DNV GLs sentrale database. Havnen vil kun ha tilgang til skipets endelige score. På bakgrunn av rapporterte data vil man få en EPI-score mellom 0 (dårligst) og 100 (best).

Kaivederlaget vil da få en prosentvis endring som følger:
Ved score under 30:    ((30 - EPI score) x 1/100) x 100% = % påslag.
Ved score over 30:       ((30 - EPI score) / (8 x EPI score)) x 100% = % rabatt.

Dersom skipet ikke rapporterer sine data, vil skipet bli tillagt 0 i score. Dersom skipet er tilrettelagt for landstrøm, vil skipet i perioden frem til Molde og Romsdal Havn kan tilby landstrøm til cruise få en minimumscore på 30.

Kontakt EPI:
For tilgang til portal for registrering av skip og anløp, samt brukerstøtte:
Peter David Allen, Konsulent DNV GL
Tel: +47 986 73 565
E-post: peter.david.allan@dnvgl.com