Molde og Romsdal Havn har som ambisjon å bidra til økt godstransport via sjøveien. I samarbeid med lokale aktører er vi engasjert i prosjektet, Sjøportalen, som har som mål å utvikle en webportal for organisering av felles sjøtransportløsninger for bedrifter i Romsdalsregionen. Sjøportal-prosjektet skal legge til rette for at kjøperne av transportoppdrag skal få bedre, billigere og mer miljøvennlige transporttjenester. Prosjektet ledes av iKuben.