Over 130 personer deltok når Molde Næringsforum arrangerte frokostmøte med tema Sjøfronten 1 og sentrumsutvikling. Havnedirektør Olav Akselvoll var blant innlederne som delte sine tanker om Moldes nye sjøfront, inkludert spenstige ideer for forlengelse av Storkaia.

Akselvoll påpekte at det ikke var noen selvfølge at Havna skulle investere i nye kaier i Molde sentrum, men behovet for liggekaier var tilstede og nye kaier vil bidra til å utvikle Molde som havneby. 

Illustrasjonene viser hvordan sjøfronten vil se ut når den er ferdigstilt. Med unntak av trappen foran torget, blir Havna eier av kaiene som er merket med gult. Dette er byens nye trafikk- og næringskaier.

Havna skal også legge ut en ny Honnørbrygge foran torget. Denne vil bli et staselig ankomstpunkt fra sjøsiden.

Presentasjonen finner du her: Molde Og Romsdal Havn Frokostmøte

Se avisartikkel fra Romsdals Budstikke: RB 20 02 2019 Sjøfronten

Sf 03
Sf 07
Sf Utvidet Storkai 01
Sf Utvidet Storkai 02