Sjøfolkene ombord gjorde en heroisk innsats som var avgjørende for å unngå forlis.

Molde og Romsdal Havn vil benytte anledning til å rose lokalsamfunnet for sin innsats, omsorg og engasjement i forbindelse med redningsaksjonen. Fræna kommune og nabokommunene handlet raskt og gjorde en utmerket jobb. Nødetatene, Røde Kors og ikke minst de mange frivillige har jobbet for å få passasjerer, crew og skip i sikkerhet. Hotell og handelsstand har tatt imot passasjerene på en måte de vil huske etter å ha forlatt landet.

Mannskapet ombord i Viking Sky, rederi, agenter og guideselskap har jobbet utrettelig for å sikre at passasjerene ble godt ivaretatt.