Arbeidet skal utføres mellom 10. august 2020 og 31. desember 2020. Hjertøysundet vil bli stengt for all trafikk i anleggsperioden.

Det er Kystverket som er oppdragsgiver. Det henvises til Kystverkets hjemmeside, som blir kontinuerlig oppdatert i anleggsperioden.

Se mer informasjon på her.