Molde og Romsdal Havn har tidligere fått tildelt støtte fra Enova til forprosjekt for utredning om landstrømanlegg på Tindekaia i Åndalsnes. Nå tar vi et steg videre.


-Vi ser frem til å få realisert dette prosjektet. Støtten fra Enova er helt avgjørende for å lykkes i vårt arbeid med å bygge en fremtidsrettet havn i tråd med det grønne skiftet, sier havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn IKS. I desember 2021 ble Rauma tildelt Innovasjon Norges merke som bærekraftig reisemål, og et landstrømanlegg vil være et viktig ledd i målsetningen om å utvikle en bærekraftig destinasjon.