Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Vedlikehold av kaier, bygninger, maskineri og utstyr
 • Føre tilsyn med kommunale sjøområder og havneselskapets eiendommer og eiendeler
 • Trafikk overvåkning/håndtering av skipsanløp/registrering av data
 • Sikkerhetsrelatert arbeid (ISPS og HMS)
 • Utføre tjenester som havnen tilbyr
 • Enkelte arbeidsoppgaver kan være fysisk krevende

Kvalifikasjoner:

 • Arbeidserfaring innen teknisk/mekaniske fagområder
 • Generelt gode IT kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B
 • Fordel med båtførerbevis, VHF/SRC sertifikat, førerkort klasse C og maskinførerbevis

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Offentlig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner

Stillingsdelen på havnevakta inngår for tiden i en vaktordning. Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til havnekaptein Arve Solholm på telefon 93 04 07 50 eller havnedirektør Olav Akselvoll på telefon 93 23 14 73.

Søknad med CV, samt kopi av vitnemål og attester, sendes office@molde-romsdalhavn.no eller Molde og Romsdal Havn IKS, Hamnegata 8, 6413 Molde innen 23.01.2023.