Støtter opp under ambisiøse bærekraftsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har ambisjon om å gjøre fylket til bærekraftsfylke nummer 1 i Norge. Nå har cruisehavnene i Møre og Romsdal og destinasjonsselskapene gått sammen for å bidra til en bærekraftig cruisenæring.

Tirsdag 5. oktober 2021 inviterte vi rederiene i til et digitalt dialogmøte for å finne veien videre for å innfri ambisjonen til fylket. Fylket vårt har vært vertskap for cruiseskip i over 100 år og vi vil gjerne ønske dem velkommen de neste 100 år også; uttaler Monica Berstad Mæland i Ålesund Cruisenettverk, som er initiativtager til eventet.

Går nye veier

Miljøkravene skjerpes, og Norges nye reiselivsstrategi har stort fokus på mer lokal verdiskapning og mindre fotavtrykk. Ålesund Cruisenettverk tok initiativet og har sammen med havnene i Ålesund, Geirangerfjord, Kristiansund, Molde og Åndalsnes invitert cruiserederier fra hele verden til et digitalt diskusjonsmøte om hvordan vi kan samarbeide og møte det grønne skifte, og utvikle en mer bærekraftig og fremtidsrettet cruiseturisme. Møtet ble avholdt på ÅKP (Ålesund kompetanse senter) som jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Hele 13 forskjellige cruiserederier med totalt 23 gjester fra hele verden deltok i tillegg til representanter fra havner og de to destinasjonsselskapene i fylket.

Vårt mål er at vi sammen med cruisenæringen utvikler mer miljøvennlig og bærekraftige løsninger. Cruiseturisme gir store ringvirkninger innen transport, detaljhandel, servering, opplevelser og mye mer. Vi ønsker å sette i gang gode prosesser sammen med rederi og andre interessenter og sammen skape nye kreative og konsept for både landbasert aktiviteter og helårs turisme. Det skal vi gjøre gjennom å se på seilingsplaner, infrastruktur kombinert med attraksjoner og opplevelser i fylket, sier Monica Berstad Mæland.

Attraktivitet gjennom bærekraft

Reiselivsnæringen og Vestlandsrådet har sammen med Fjord Norge lagt frem en handlingsplan for reiseliv på Vestlandet; Scenario 2030 «attraktivitet gjennom bærekraft». I dette bilde mener vi at cruise kan spille en viktig rolle.

Vi opplever at vårt mål om å tilrettelegge for en cruiseturisme med stor verdiskaping med lite fotavtrykk ble godt tatt imot av deltakerne i møtet. Formålet var å starte dialog med cruiserederiene, utforske nye muligheter sammen og vise hva fylket vårt har å by på.

Havnene jobber for å tilrettelegge, med blant annet utbygging av landstrømanlegg, søppelhåndtering og innføring av EPI. Korte avstander mellom havnene med lav seilingshastighet med muligheter for en variert og spennende reiserute innad i fylket, lang liggetid, spredning av trafikken og kaier nær de største attraksjonene gir mer tid til å oppleve og bedre lokal verdiskapning med lavere utslipp. Møre og Romsdal seiler opp som nummer 2 av fylkene med fleste cruiseanløp og det er derfor viktig at vi tar en aktiv rolle når det gjelder videreutviklingen av cruisenæringen i Norge.