Dette er et ledd i en nasjonal ryddedugnad på havbunnen initiert av Norges Dykkerforbund. 90 dykkerklubber har meldt seg på og ønsker å gjøre en innsats for miljøet i sitt nærområde. Klubbene som deltar har fått tildelt ryddeutstyr, løfteballonger, fangstnett etc. for å utføre denne jobben. Veterandykk stiller med klubb båten, som vil patruljere området der dykkingen pågår.

Havnevesenet bidrar i arbeidet og stiller med båt og mannskap, som løfter søppelet opp på kaien. Havna plasserer også ut søppel-containere før ryddeaksjonen.