Den nye bygningen ved Romsdal Folkemuseum er ikke bare en kulturinstitusjon, men også en "arkitektonisk attraksjon" for byen Molde. Det 3500 m2 store bygget vil bli brukt til å arrangere konserter, workshops og foredrag, samt utstillinger om norsk kultur.

Bygget er hovedsakelig av furu, med ytre vegger og tak laget av planker av oljebehandlet trevirke og støttes bare når det er nødvendig av stålbjelker . I følge museet skal den arkitektoniske formen bringer sammen regionens folkekultur og områdets karakteristiske landskap.