For ytterligere informasjon, kontakt:

Økonomi- og eiendomssjef Dagrun Karin Stakvik
Tlf: 900 54 006
E-post: dagrun@molde-romsdalhavn.no