Fakta om kaia

Østre kai/Natokaia, som den i dag kalles, ble bygd ved hjelp av Marshall midler i 1952, forlenget i 1956, og ble tidligere benyttet både ved transport av forsvarsmateriell og til sivil godstransport.

En duc d’albe, en frittstående kai, er nå bygd i forlengelsen av den eksisterende kaia. En fire meter bred gangbru knytter byggverkene sammen. Kailengden øker dermed fra 155 m til 232 m. Når kaia nå står ferdig kan den ta imot skip opp mot 330 m. Konstruksjonen er hele 83 m høy. Krevende grunnforhold har ført til en lang og vanskelig byggeprosess.

Byggekostnaden på kaianlegget er 35 millioner kroner (foreløpige tall).

Kaien vil bli sikret i henhold til internasjonalt regelverk fra FN og EU om havnesikring (ISPS sikret), godkjent for både passasjer- og godstrafikk.

Omdøping av kaia

I april satte havneselskapet i gang en navnekonkurranse for å omdøpe kaia. I første steg av konkurransen sendte folk inn sine forslag til nytt navn. Fire navn ble da valgt ut og gikk videre til avstemming i Åndalsnes Avis: Tindekaia, Trollkaia, Natokaia og Østre kai. I løpet av de siste ukene har i overkant av 600 stemmer kommet inn, og navnet vil bli offentliggjort under den offisielle åpningen på tirsdag.

Program for åpningseremonien

Det vil bli avholdt en offisiell åpningsseremoni for inviterte gjester på kaia kl 14.00. Havnestyrets leder, Ottar J. Aare og havnedirektør, Olav Akselvoll taler. Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, klipper snoren og åpner kaien. Nytt navn på kaia vil bli avduket under seremonien.

Cruiseskipet Magellan ankommer kl 15.00 samme dag, og blir dermed det første skipet som gjester havna etter åpningen.

For mer informasjon, kontakt:

Olav Akselvoll
Havnedirektør
Tlf: 71 19 16 20

Jorid Søvik
Markedsansvarlig
jorid@molde-romsdalhavn.no
Tlf: 464 18 688