I forhold til havnas ansvar og oppgaver er det viktig at tilgangen til trafikk-/næringskaier i Molde sentrum ikke blir redusert som følge av den nye Sjøfronten. - Nye og effektive kaier, fra Storkaia Øst til Torget, vil bidra til å utvikle Molde som havneby, uttaler havnedirektør Olav Akselvoll.

Som en del av utbyggingen vil det bli god tilgang til landstrøm for de som bruker kaiene.

Området egner seg naturlig nok ikke til betydelig godshåndtering, men til liggekaier for både yrkes- og fritidsfartøyer. - Vi har allerede noen båter av spesiell kulturhistorisk verdi liggende i havna, og håper vi får plass til flere etter hvert. En aktiv havn bidrar til at byen blir mer attraktiv, både for fastboende, gjester og sjøfarende, sier Akselvoll.

Inkludert i investeringene er ny honnørbrygge til en verdi av kr 800 000,-.

Havneselskapet har vært aktivt med i utviklingen av Sjøfronten 1 i Molde, og bidratt til at prosjektkostnadene er redusert med 16 millioner kroner.

I tillegg til at investeringen vil sikre bedre kaiforhold, anser MRH dette for å være et viktig samfunnsutviklingsprosjekt for regionen.