Havnedirektør Olav Akselvoll takker Bjørn A. Hanssen for den flotte gaven.


MK Fiskarnes

Tråleren ble bygd i 1950 av skipsbygger John Lewis and Sons. Båten fikk da navnet Fiskarnes, men ble senere omdøpt til Boston Fury i 1965 og Brandur i 1966. Hanssen bygde modellen i 2015.

Fiskarnes

Benjamin W. Latham

Den 84 fot lange skonnerten ble bygd av skipsbygger Tarr & James i Massachusetts i 1902. Modellen ble bygd av Hanssen i 2011.

Benjamin W  Latham

Dampskipet Eira

Tidligere har Hansen gitt havnen en modell av dampskipet Eira. D/S Eira ble bygd i 1896 av Akers Mek Verksted i Oslo, og skipet trafikkerte Romsdalsfjorden frem til 1954. Modellen har siden åpningen av Krona vært utlånt til Romsdalsmuseet og står utstilt i museets faste utstilling.