Østre kai/Natokaia, som den i dag kalles, ble bygd ved hjelp av Marshall midler i 1952, forlenget i 1956, og ble tidligere benyttet både ved transport av forsvarsmateriell og til sivil godstransport.

En duc d’albe, en frittstående kai, er nå bygd i forlengelsen av den eksisterende kaia. En fire meter bred gangbru knytter byggverkene sammen. Kailengden øker dermed fra 155 m til 232 m. Når kaia nå står ferdig kan den ta imot skip opp mot 330 m. - For å sikre trygge fortøyningsforhold for de store skipene, måtte vi gjøre endringer på kaia, sier havnedirektør Olav Akselvoll. - Vi vurderte lenge muligheten for å bygge en cruisekai nr. 2 i Åndalsnes, men kom frem til at utvikling av Natokaia var den beste løsningen.

Konstruksjonen er hele 83 m høy; til sammenligning er Tindesenteret 30 m høyt. – Grunnforholdene har vært krevende, og det har ført til en lang og vanskelig prosess. Det er lett å glemme hvor stort dette byggverket er; på havoverflaten skimtes bare en brøkdel, sier Akselvoll.

Utbyggingen av kaia er en storsatsning, med mål om å opprettholde og styrke Åndalsnes som cruisedestinasjon.  45 skip er forventet å ankomme Åndalsnes i 2016, med opp mot 84 000 passasjerer.

Natokaia får nytt navn!

Les mer om navnekonkurransen her.

Navnekonkurranse