Eiendommen på totalt 55 000 m² ligger i Vestnes kommune, i et veletablert industriområde. Eiendommen består av to bygningskompleks; ett produksjonsanlegg, samt et kombinert lager-, produksjon-, og kontorbygg.


Fra før disponerer havneselskapet to industrikaier i tilknytning til eiendommene, men har ikke hatt bakareal for lagring av gods i tilknytning til kaiene. Det er få sjønære eiendommer tilgjengelig med mulighet for utvikling av havnefasiliteter. Med denne investeringen vil kaiene og landarealet på Skorgeneset danne en havneterminal.


Molde og Romsdal Havn IKS vil kunne tilby næringslivet i regionen å etablere seg i et stort sjønært industriområde med godskaier, lager/bygninger, kontorer og utearealer til egen virksomhet. Deler av lagrene og kontorene er i dag utleid til forskjellige typer næringsvirksomhet. Disse vil kunne fortsette driften på området.