Molde og Romsdal Havn ønsker å tilrettelegge for Hurtigruten og tilbyr derfor kaiplass. For at dette i så liten grad som mulig skal påvirke den øvrige driften i havna legges skipet til Storkaia. Som følge av Covid-19 er det for tiden ingen passasjertrafikk i havnen. Godstrafikken blir betjent via kaiene på Moldegård. 


Det blir 9 besetningsmedlemmer ombord på seilasen fra Ålesund til Molde, og 7 under oppholdet i Molde. Dette er norske statsborgere og ifølge kapteinen er ingen i karantene. Det er ingen passasjerer ombord.