Det er positivt at Hurtigruten satser på Molde og velger å forlenge liggetiden. Dette vil åpne for nye muligheter når det gjelder utflukter på land. Det vil også gjøre det enklere for lokalbefolkningen å gå om bord mens skipet er i Molde.


I sommerhalvåret skal nordgående Hurtigrute ligge i Molde fra kl 22:15 - 22:45.


Sørgående Hurtigrute forblir uendret, med liggetid fra 21:00 - 21:30 hele året.


Samferdselsdepartementet har godkjent den nye rutetabellen som trer i kraft fra avgang Bergen med MS Nordnorge 01.06.2019. Kystruten Bergen - Kirkenes blir i dag drevet av kun et rederi, Hurtigruten AS. Gjeldende avtale for Kystruten er inngått med Hurtigruten AS for perioden 2012-2019, med opsjon på ett års forlengelse. Fra 2021 betjenes Kystruten av Hurtigruten AS, med syv ruter, og Havila Holding AS, med fire ruter. Kystruten anløper i dag 34 havner på nordgående og 33 på sørgående rute.


Kontakt Hurtigruten AS for ytterligere informasjon.

 

Kontaktpersoner Molde og Romsdal Havn IKS:

Jorid Søvik

Markedsansvarlig

jorid@molde-romsdalhavn.no

Tlf: 464 18 688

 

Olav Akselvoll

Havnedirektør

akselvoll@molde-romsdalhavn.no

Tlf: 932 31 473