Cruisekommunene Nesset, Molde og Åndalsnes har blitt bedt om å utnevne representanter til kompetansegruppen, som består av en representant fra hver av de tre kommunene, en representant fra Visit NordVest og markedsansvarlig i Molde og Romsdal Havn. Kompetansegruppen skal rapportere til en styringsgruppe, bestående av en representant utnevnt fra hver kommune, samt styreleder og havnedirektør i Molde og Romsdal Havn.

Styringsgruppen:

Arne Hop, varaordfører Rauma kommune, styremedlem Molde og Romsdal Havn IKS
Sidsel Rykhus, varaordfører Molde kommune, representant havnerådet
Ottar Aarø, Styreleder Molde og Romsdal Havn IKS
Olav Akselvoll, havnedirektør Molde og Romsdal Havn IKS

Kompetansegruppen:

Britt Janne Tennøy, daglig leder Moldetorget
Turid Leirvoll Øverås, kultursjef Nesset kommune
Hilde Gråberg Bakke, reiselivssjef Romsdal Reiseliv og Handel
Trond Jansen, styreleder Romsdal Reiseliv og Handel
Torunn Dyrkorn, fungerende daglig leder Visit Nordvest
Jorid Søvik, Markedsansvarlig Molde og Romsdal Havn IKS

Kompetansegruppen hadde sitt første møte 20. oktober 2017 og vil i tiden fremover jobbe for å få klarlagt planene for arbeidet fremover.