Enova har innvilget et tilskudd fra Klima- og energifondet på 15% av godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til 9 736 800 kroner, til delvis finansiering av prosjektet. Budsjettpris for samlet investering for et 12 MW anlegg er 64,4 MNOK eks. mva.

Anlegget som skal bygges, blir høyspent og vil ha en effekt på 12 MW, men med mulighet for oppgradering til 16 MW.

Anlegget skal etter planen være i drift innen utgangen av 2025.