Forprosjektet skal bidra til å kartlegge mulighetene for å realisere et landstrømanlegg ved Tindekaia, hvor cruise- og ekspedisjonsskip utgjør det største potensialet. Forprosjektet skal avklare spørsmål som hvem som faktisk skal bruke anlegget, hvor mye strøm som trengs og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet. Rauma Energi AS vil være en partner i forprosjektet.


Forprosjektet er beregnet å ha en totalkostnad på kr 285 000,-, hvorav 50% dekkes av MRH og 50% av Enova midler.


Fra 2020 må alle søknader om midler til landsstrømanlegg være basert på et forprosjekt. Prosjektet vil utarbeide en forretningsplan, som vil kunne benyttes som grunnlag for søknad om støtte til infrastruktur fra Enova, for landstrøm ved Tindekaia.