Pressemelding

I dag ble de største cruisehavnene i Norge enig om en modell, Environmental Port Index (EPI), for å beregne skipenes miljøpåvirkning i cruisehavnene. Vi jobber videre med å koble miljøpåvirkningen til pris i havnene. På bakgrunn av dette kan vi gi økonomisk fordeler til de mest miljøeffektive skipene når de ligger til kai.

Mange havner bruker i dag Environmental Ship Index (ESI) for å gi miljørabatter, men vi ser at det er få skip som er ESI registrert og derfor får vi ikke den ønskede effekten. Bergen Havn har derfor tatt initiativ og invitert de største cruisehavnene i Norge til å finne en modell for bedre miljøvekting.

Deltakere i prosjektet er Bergen og Omland havnevesen (BOH), Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Aurland Hamnevesen, Stranda Hamnevesen, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Destinasjon Eidfjord, Cruise Destinasjon Hardangerfjord, Tromsø Havn, Molde og Romsdal Havn IKS, Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

- Havnene skrev under en samarbeidsavtale i juni 2017, nå har vi hatt det andre nettverksmøte og er enig om veien videre. Nå i høst skal vi jobbe videre sammen med DNV GL for å se hvordan modellen virker i praksis, sier prosjektansvarlig Even Husby i Bergen og Omland havnevesen (BOH).

- Molde og Romsdal Havn anser dette samarbeidet som et positivt tiltak for å gi muligheten til å belønne de mest miljøeffektive skipene. Dette vil være et insentiv som kan oppmuntre rederiene til videreutvikling. Det er også svært positivt at Norges cruisehavner samler seg om en felles modell, sier Olav Akselvoll, Havnedirektør i Molde og Romsdal Havn. 

Ett av målene er at dette skal tilrettelegge for større åpenhet rundt cruisenæringen og det de faktisk gjør for å redusere sine utslipp. – Vi oppfatter at rederiene fokuserer på miljø, og at nybyggene som er forventet i løpet av de neste årene gjenspeiler dette. Her er det en rekke eksempler som viser at det er tatt grep for å sikre mer miljøvennlige fartøy, sier Akselvoll.

Kontakt:
Olav Akselvoll
Havnedirektør Molde og Romsdal Havn IKS
Tlf: 932 31 473
akselvoll@molde-romsdalhavn.no