Forretningsvilkår, priser og forskrifter 2020

  • Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr i Molde og Romsdal Havn, Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes kommuner – Møre og Romsdal

  • Lokal forskrift om farvannsavgift i Molde og Romsdal Havn, Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes kommuner – Møre og Romsdal

  • I tillegg er det utarbeidet forretningsvilkår og priser i Molde og Romsdal Havn for 2020.

Spesifiserte endringer Forretningsvilkår, priser og forskrifter 2020


Høring for brukerne av havna for eventuelle kommentarer.

 

Kommentarer vil bli forelagt styret i Molde og Romsdal Havn IKS for behandling.

Kommentarer imøteses innen 11.11.2019