• Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr i Molde og Romsdal Havn, Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma, Vestnes kommuner – Møre og Romsdal.
  • I tillegg er det utarbeidet forretningsvilkår og priser i Molde og Romsdal Havn for 2021.

Forhåndsvarsling for brukerne av havna for eventuelle kommentarer. Kommentarer vil bli forelagt styret i Molde og Romsdal Havn IKS for behandling. Kommentarer imøteses innen 09.11.2020.

Dokument

Høring Molde Og Romsdal Havn IKS Forretningsvilkår Priser Og Forskrifter 2021
Molde og Romsdal Havn IKS Forretningsvilkår Priser Forskrifter 2021