Selv om hovedvekten av anløpene kommer i perioden mai til august, ankommer det cruiseskip gjennom hele året. Pr i dag er det kun i april og desember at det ikke er meldt anløp. Dette er positivt for mange av aktørene som tilbyr helårsopplevelser til cruiseturistene.

Første anløp er Balmoral, som ankommer Storkaia i Molde allerede 31. januar.

Årets travleste dag ser ut til å bli 28. juni. Da ankommer Viking Star Storkaia, Viking Sea Moldegård og Queen Elisabeth Tindekaia. Ellers er det en fin spredning ut over året.

Pr i dag er det tre anløp hvor skipet skal ligge på reden i Åndalsnes. Dette gjelder Costa Magica, og skyldes at det allerede ligger skip til kai disse dagene.

Som tidligere år er AIDA en fast gjenganger med totalt 20 anløp. Skipet går først til Åndalsnes og så videre til Molde samme dag. Molde og Romsdal Havn IKS tilbyr skipene muligheten til å besøke to havner i løpet av 24 timer, og kun betale en avgift. Mange rederi benytter seg av dette tilbudet. I tillegg til at passasjerene får oppleve to cruisedestinasjoner på en dag, åpner det for muligheten til å gjennomføre overlandsturer for passasjerene som tar buss fra en destinasjon til den neste.

Cruiseskipliste 2017

Foreløpig cuiseskipliste er nå tilgjengelig i cruisekalenderen: Cruisekalender

Den kan også lastes ned her: Cruiseliste Molde Åndalsnes Eresfjord 2017

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer gjennom hele året.