Vedtaket er gjort med hjemmel i smittevernlova § 4-1, og gjelder inntil videre.

Kontakt havna for mer informasjon.