Havnestyret i Molde og Romsdal Havn IKS 2016 – 2019

Faste representanter

Personlige varamedlemmer

Styreleder Ottar Johan Aare, Vestnes

Sissel Løvoll Suoranta

Nestleder Steinar Halstensen, Molde

Janne Huse

Styremedlem Ragna Brenne Bjerkeset, Fræna

Halvard Brekken

Styremedlem Audhild Mork, Aukra

Rune Hukkelberg

Styremedlem Kathrin Gangstad, Midsund

Olav Sjøvik

Styremedlem Jan Erik Nerland, Nesset

Toril Melheim Strand

Styremedlem Arne Hop, Rauma

Marit Nauste

Møtedatoer 2016 - Styret i Molde og Romsdal Havn IKS

Styret og havneråd i Molde og Romsdal Havn IKS har vedtatt at havnerådsmøter og styremøter, med saksdokumenter og protokoller, som hovedregel skal være åpne:

Tirsdag 16. februar kl 0900 - Molde
Tirsdag 12. april kl 0900 - Molde
Tirsdag 10. mai kl 0900 - Nesset
Tirsdag 14. juni kl 0900 – Rauma
Tirsdag 13. september kl 0900 - Molde
Tirsdag 12. oktober kl 0900 - Molde
Tirsdag 8. november kl 0900 - Vestnes
Tirsdag 6. desember kl 1600 – Molde